Fylkesmannen gjør unntak fra avstandsbestemmelsene: Asfaltverket får bli

Det har vært en årelang debatt om det mobile asfaltverket skal få bli stasjonært. Nå har fylkesmannen konkludert, og gjør et unntak fra forurensningsforskriften.