Fylkeskommunen anser Horten-vedtak som ugyldig

I siste kommunestyremøte innvilget politikerne dispensasjon for uttransportering av 200.000 kubikk steinmasser fra godsterminalen til anleggsveier. Fylkeskommunen beskriver det at de ikke ble spurt som en saksbehandlingsfeil. Kommunen er ikke enig.