Overrasket med raus pengegave: – Dette er avgjørende for oss

Da foreningene så at de hadde 25.000 kroner til overs, var ikke medlemmene i tvil om hvilket formål pengene burde gå til.