Her fullfører Rolf og Dagfinn et kjempeløft for klubben

Bruktboksalget er i ferd med å flytte innendørs. Det gir mange fordeler for foreningen og deres kunder.