Fredly barnehage vil utvide - får nei fra kommunen

Fredly barnehage ønsker å bygge nytt, med mulighet til mer enn en dobling av antall barnehageplasser. Holmestrand kommune svarer at de ikke vil yte tilskudd til et utvidet antall plasser.