Fra full kirke til stengte dører

Stengte kirker gjør at det må tenkes alternativt.