Forhandlingsbrudd i tariffoppgjøret i staten

Av

LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne brøt mandag ettermiddag forhandlingene med staten om årets hovedoppgjør. Oppgjøret går til mekling 23. september.