(Tønsbergs Blad)

Myndighetene innfører forbud mot å fiske torsk i hele Oslofjorden. Forbudet gjelder fra 15. juni. Både yrkesfiskere og fritidsfiskere må trå til, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

– Forbudet er nødvendig for å gi bestanden en sjanse til å bygge seg opp igjen, slik at vi igjen kan få en torskestamme i Oslofjorden, som både vi og de som kommer etter oss kan høste av i årene fremover, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Torsken er i ferd med å forsvinne fra kyst- og fjordområdene lengst sør og øst i landet. Det er spesielt ille i Oslofjorden og på Skagerrakkysten.

– Dette er en sammensatt problemstilling. Fritidsfiske kan være en av årsakene til nedgangen i bestandene av kysttorsk. Det samme gjelder endringer i klima og miljøpåvirkning fra land, sier Holmefjord.

Norges Jeger- og Fiskerforbund oppfordrer alle sportsfiskere til å overholde fiskeforbudet.

Forbudet mot å fiske torsk gjelder hele året, for alle typer fiske. Forbudet gjelder innenfor grunnlinjen fra og med Telemark og til grensen mot Sverige.