Forbereder flere syke

Velkommen: Både til hotellgjester – og til pasienter om nødvendig. Foto: Ulrikke G. Narvesen

Velkommen: Både til hotellgjester – og til pasienter om nødvendig. Foto: Ulrikke G. Narvesen

En økning i antall smittende og syke en sannsynlig, og da er det viktig å ta det grepet kommunen gjør nå.

DEL

MeningerDet er grunn til å håpe, samtidig er det lurt å være realistisk til smittesituasjonen. Den vil trolig øke på med flere syke som resultat.

Nå forbereder kommunen seg på det som kan komme. Nå står ti rom klare på Veset for å ta imot pasienter med koronasmitte som blir sendt hjem fra sykehuset. Ikke mange kommuner har ledig sykehjemskapasitet, men det har Holmestrand etter sammenslåingen med Hof.

LES Brygger til kamp for å berge bryggeriene

På Veset har det over tid vært flere rom som ikke har vært i bruk.

Nå kan en midlertidig avdeling i Hof bli en viktig buffer for kommune og pasienter i håndteringen av krisen lokalt.

Også fjordhotellet i Holmestrand har ledig kapasitet etter flere måneder med oppussing for de nye eierne Skaar Omsorg AS.

– Vi har et tomt bygg som står til disposisjon dersom kommunen trenger beredskap i koronakrisen, sier hotelldirektør Kim Kallåk-Ertsås.

Han ønsker å se på muligheter både for en kriserammet kommune, og for et nyrestaurert hotell som skulle reåpnet 16. april.

LES Forbereder seg på flere smittede: Ny korona-avdeling på Hof bo- og behandlingssenter

Å bruke ledig hotellkapasitet i koronakrisen er gjort flere steder. Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner har samarbeidet om å etablere helsehotell ved Sundvollen. 26 senger i første omgang, men med mulighet for utvidelser etter behov.

At Holmestrand kommune har muligheter både i egen bygningsmasse og ved hotellet gir en god beredskap dersom smittesituasjonen skulle eskalere raskere enn forventet.

LES Hjelmtvedt bønnfaller holmestrandingene:– Handle i din egen by!


Artikkeltags