FOR en positiv sak, tenkte vi når vi leste at de ansatte ved Haga Skole og Sande Ungdomsskole skulle bruke to dager på å bygge lag før de skal bli èn virksomhet til høsten! Og FOR en positiv sak at de inviterer foreldre inn i skolen for å fylle disse to dagene med annet innhold og andre impulser!

Som arbeidsgiver tenkte vi at dette virkelig var en viktig sak som de forsøker å løse på en forbilledlig god måte uten å be om økte budsjettrammer.

Faktisk synes vi at det var så positivt at vi meldte oss på til å være med på skoleovertakelsen disse dagene, og det samme gjorde vår nye kommunedirektør og flere av kommunalsjefene våre også.

For det er klart vi skal bidra og støtte opp om et så flott tiltak som rektor Terje og gjengen hans har foreslått!

Vi mener at dette er kjempespennende og vi tror og håper at vi kan tilføre elevene noe nyttig disse to dagene, selv om vi er veldig klar over at vi ikke er kvalifisert utdanningspersonale.

Det er profesjonelle og grundige fagfolk som jobber i skolene våre i Holmestrand kommune.

De har selvsagt tenkt nøye igjennom alle eventualiteter rundt en foreldreovertakelse disse to dagene, konseptet er utprøvd før (også i mange andre kommuner) og de sikrer kontinuitet for de elevene som trenger det mest, ved at det blir igjen flere av det faste personalet som kjenner elevene godt.

Alle vi som vil bidra disse dagene, må selvsagt levere politiattest.

Skolens forsikringer gjelder, det blir stedlig ledelse av en rektor og alle forslag til aktiviteter skal gjennomgås sammen med FAU og skoleledelsen i forkant.

Alt dette var også godt redegjort for av rektor helt fra starten av.

Og det oppleves som både veldig betryggende og solid gjennomtenkt for alle involverte parter.

Foreldreutvalget for Grunnskolen nasjonalt heier også på prosjektet og mener dette kan bli en vinn-vinn-situasjon for både foreldre, elever og ansatte og at det kanskje særlig kan være positivt for elever som ikke trives så godt i den ordinære skolehverdagen. De heier på at skolen vil spille på lag med foreldrene. Vi er helt enige og vi heier også.

Vi håper at FAU også ser dette som en spennende mulighet til å bli bedre kjent med klassekompisene til ungene sine og også til å få utfordret seg selv og brukt egen kunnskap på en helt ny måte.

Vi gleder oss skikkelig og er helt sikre på at en foreldredrevet skole skal klare å by på to fine, givende, trygge, innholdsrike og annerledes skoledager sammen med elevene!