(Drammens Tidende)

BRAKERØYA: Klokken 11.32 rykket politiet i Drammen ut til en arbeidsulykke på byggeplassen til det nye sykehuset på Brakerøya.

Én person er hentet med luftambulanse og er fraktet til Ullevål sykehus med klemskader.

Prosjektsjef for nytt sykehus i Helse Sør-Øst, Arnstein Hodne, sier at en person ble klemt mellom to konteinere.

– Det er en klemulykke, hvor vedkommende ble klemt mellom to konteinere. Det er kommet borti en konteiner ved et uhell, så var det en person som sto på den andre siden.

Han fortsetter:

– Det er selvfølgelig beklagelig. Vi ønsker å ha en så sikker arbeidsplass som mulig.

Klokka 13.26 oppdaterer politiet med at det er en mann i 40-årene som kom i klem mellom to konteinere.

– Vedkommende betegnes som alvorlig skadd. Politiet oppretter sak og har varslet arbeidstilsynet om hendelsen.

Agerte raskt

Entreprenøren på stedet agerte med en gang, forteller Hodne.

– Det ble håndtert raskt. Så ble vi varslet, helseetaten rykket ut og har fulgt opp. Vi håper skadene ikke er veldig alvorlige, sier han.

I henhold til vanlig prosedyre, prosjektadministrasjonen til å følge opp ulykken.

– Det vil bli fulgt opp på normal måte. Det blir en debrif av hva som har skjedd. Politiet er varslet i saken. Vi har rutiner vi skal gjennomføre, se på hendelsesforløp for å som det er noe vi kan lære av slike hendelser, sier Hodne.


Ukjent skadeomfang

Hodne har ikke fått ytterligere informasjon om skadeomfang.

Politiet har vært på stedet, og også de skriver at det er ukjent skadeomfang på personen som er sendt til Ullevål.