Flere sykmeldinger i Holmestrand under pandemien: Godt over landssnittet

Av

En ny oversikt viser hvor mye legemeldt fravær det har vært i hver kommune i 2020. Holmestrand med 6,3 prosent har hatt forholdsvis mange sykmeldinger. Det er en snau prosent over landsgjennomsnittet.