Glad for å kunne fortsette: Blir unntatt fra forbudet

Det blir fortsatt salg av fisk fra brygge i Holmestrand fremover. Kjetil Andersen og andre yrkesfiskere er unntatt fra forbudet.