Det er en meget spesiell situasjon et lite politisk utvalg på sju, sammensatt av en gruppe samfunnsengasjerte innbyggere, har stått i de siste ukene.

Riktignok har de utvalgte en spesiell interesse for byggesaker og det tekniske i sin hjemkommune, men ingen er eksperter. Fagfolkene skal kommunen ha, slik at politikerne kan få relevant kunnskap og veiledning knyttet til de ulike sakene og problemstillingene. Saken rundt byggeforbud eller ikke på Langøya er i seg selv en spesiell problemstilling, og lokalpolitikerne som har sagt ja til frivillige verv på vegne av naboer, kjente og hjemkommune, kunne aldri sett for seg å komme i en situasjon hvor nasjonenes avfallsinteresser skulle bli avhengig av deres ja eller nei.

LES Byggesaken på Langøya: Politikerne sto imot det enorme presset

«En liten tue kan velte et stort lass» heter et ordtak.

Den lille tuen har bestått av fire lokalpolitikere fra MdG, H, FrP og KrF, mens det store lasset har vært avfallsgiganten NOAH Solutions AS og deres samarbeidsparter, Klima og miljøverndepartementet med sin statsråd, direktoratet og statsforvalteren i eget fylke. Om ikke det har vært tungt nok har også egen kommuneadministrasjon, og det som en gang var posisjonspartiene, kjørt tøft på for å få de fire til å skifte standpunkt.

I to runder med argumentasjon for og i mot, først 16. august, så 12. oktober, har ikke det lykkes, men siste ord er langt fra sagt. Nå skal lokaldemokratiets makt prøves mot advokater og storsamfunnet – og den makta som egentlig rår. Ingen bør bli overrasket dersom de fire må nøye seg med «Svarte Per».

«Det krever mot og styrke å stå i stormen»

Det er et enormt press de fire har måttet stå i. Ikke minst har presset vært stort fra egne rekker. Med tyngde har administrasjonen jobbet og argumentert for å overbevise de fire om at de har tatt feil. Utenfra har statens representant i fylket klaget, og en advokat har gjort sitt for å radbrekke vedtaket fra 16. august med juridiske betenkeligheter. Det er tøft å være lokalpolitiker, selv om de involverte denne gangen har sluppet er masse hets og sjikane på nett.

Denne gangen er de mest ivrige i kommentarfeltene med på flertallets mening.

LES Nitrogenrensing i fjorden: – Vi må gå flere sammen om store investeringer og drift

I møtet onsdag gikk Miljøpartiets Julie Guttormsen friskt og grundig til verks med juss og paragrafer der hun foreslo av vedtaket fra august måtte opprettholdes.

Det til tross, så er det langt fra sikkert at båten bærer helt inn til land, men de fire skal ha for stayerevne og trassighet i trua på det de mener er best for lokalbefolkningen i Holmestrand.