Kopstad: – Det er ikke satt noen bestemt dato for når E18 er tilbake i sitt vanlige spor med fire felt på en rett strekning. Innsnevringen til to felt fra onsdag 8. juni er for å få plass til å gjøre det siste arbeidet før E18 kan legges tilbake over den nye jernbanetunnelen, sier hun.

Målet er at dette skal skje i løpet av juni.

Det bygges en 900 meter lang betongtunnel for det nye dobbeltsporet, og tunnelbyggingen foregår på flere steder samtidig. Når E18 er lagt tilbake i sin opprinnelige form, vil tunnelarbeidet fortsette der veien har gått i en bue rundt anleggsområdet nå i snart to år.

Fra september 2020

Det var i september 2020 at E18 ved Kopstadkrysset i Horten måtte legges om på grunn av den videre utbyggingen på Vestfoldbanen. Farten har i perioden vært satt ned til 70 kilometer i timen.

LES Truet med å «pisse ned hele politibilen». Så gjorde han det

Normalt er dette en rett strekning med 110-sone forbi Kopstad.

– Trafikken fløt bra forbi stedet gjennom Kristi Himmelfart-helgen, og vi håper pinsetrafikken går like greit. Om relativt kort tid er E18 tilbake på normalen, sier Anne Mette Storvik.