Finner plass til fem asfaltprosjekter i Holmestrand

Fem fylkesveistrekninger i Holmestrand kommune kan få ny asfalt neste år.