Fikk ikke vite om bygge-planer på egen eiendom

Holmestrand kommune har opphevet sitt eget vedtak om dispensasjon for nytt høydebasseng på Gjøgri.