Gå til sidens hovedinnhold

Etter koronaen, kommer mangel på kvalifisert arbeidskraft

− En viktig oppgave for oss i NAV blir å bidra til å lette omstillingene, både for den enkelte og for bedriftene. Dette krever at vi i enda større grad tilegner oss spisskompetanse om arbeidsmarkedets utvikling og om arbeidsinkludering, skriver direktør Terje Tønnesen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Koronapandemien har ført Norge ut i en ledighetskrise. Når den en dag slipper taket og situasjonen normaliserer seg vil mangel på arbeidskraft og kompetanse bli en av de mest fremtredende utfordringene for næringslivet i Vestfold og Telemark.

Året vi nettopp har lagt bak oss, viser hvor fort verden kan endres. I januar for ett år siden, kunne vi melde om rekordlav ledighet og gode jobbmuligheter for de aller fleste. Så, i løpet av noen dramatiske uker i mars, ble situasjonen snudd på hodet. På det meste hadde vi 32.690 helt, eller delvis ledige arbeidssøkere i fylket. I dag er antallet betydelig redusert. I skrivende stund står 15.473 personer helt eller delvis uten jobb.

Selv om smitteutviklingen vi nå opplever har presset fram nye tiltak og økende antall permitteringer, spesielt innenfor hotell-, reiselivs- og restaurantbransjen, håper og tror vi ledigheten vil bli redusert i løpet av året. Likevel vil nok ledigheten feste seg på et høyere nivå enn før pandemien. Sakte, men sikkert, vil vi komme tilbake til mer ordinær drift. Men selv om «mye blir bra», blir ikke alt som før.

Økt omstillingstakt har vært et vesentlig trekk ved arbeidsmarkedsutviklingen de seneste årene. Pandemien ser ut til å forsterke dette ytterligere. At endringer skjer fortere har mye å gjøre med trender som globalisering, rask teknologisk utvikling og det grønne skiftet.

For eksempel gjør teknologiutviklingen at folk må oppdatere kompetansen sin oftere og mer kontinuerlig, eller de må skifte jobb eller bransje. Digitalisering gjør flere bransjer mer konkurranseutsatte, men det gir også flere muligheter, samtidig som ansatte, spesielt i yrker med større innslag av lavere utdanning, blir mer sårbare.

Det siste året har omstillingstakten tidvis vært oppe på heseblesende nivåer. Mange har fått kjenne på kroppen hva en krisesituasjon kan gjøre med oss, på godt og vondt. Vi har måttet endre våre vaner og preferanser. Vi reiser mindre, ikke bare fordi vi ikke kan, men også fordi vi har erfart at vi ikke trenger å reise like mye. Mange gjøremål kan løses ved hjelp av digitale kanaler.

Vi holder møter, kurs, løser jobboppdrag og handler via nettet. Både offentlige og private virksomheter gjør mer bruk av digitale verktøy som følge av pandemien. Endringer har blitt framskyndet på grunn av krisen, noen vil bli med oss videre.

Selv om vi det siste året har opplevd perioder med skyhøy arbeidsledighet, vil mange av de permitterte komme tilbake til arbeidsplassen sin. En del vil fortsette i samme yrke, men hos en ny arbeidsgiver, andre må omstille seg til nye yrker fordi arbeidsmarkedet har endret seg. Den gode nyheten er at det finnes mange ledige jobber.

I kriseåret 2020 registrerte vi 24.451 utlyste stillinger i Vestfold og Telemark. Selv om dette er færre enn året før, har det også i pandemiåret vært en betydelig etterspørsel rundt om i fylket.

På litt lenger sikt tror vi etterspørselen vil ta seg klart opp. Både teknologien og de andre trendene vil skape mange nye jobber. Aldringen av befolkningen tilsier ytterligere mangel på arbeidskraft, spesielt i distriktene. NHOs siste beregninger viser at vi trenger 250.000 nye jobber fram mot 2030 for å opprettholde det velferdsnivået vi har i dag. Men, mange av de nye jobbene vil komme i andre næringer og yrker enn de vi har i dag.

En viktig oppgave for oss i NAV blir å bidra til å lette omstillingene, både for den enkelte og for bedriftene. Dette krever at vi i enda større grad tilegner oss spisskompetanse om arbeidsmarkedets utvikling og om arbeidsinkludering.

Vi må også, i samspill med andre sektorer, finne bedre modeller for samarbeid med næringslivet. Til de som nå er ledige og usikre på framtiden sin, er vårt råd å benytte anledningen til å ta utdanning og bygge kompetanse, slik at man har får flere bein å stå på i kommende runder.

For vi vet at Vestfold og Telemark vil trenge kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.