Basert på diagnose skal pasienter fordeles mellom de tre pleiehjemmene – Hof, Rove og Sande. I denne saksutredningen har det ikke blitt tatt hensyn til det mest essensielle av alt; NÆRHET til familie, TRYGGE OG KJENTE OMGIVELSER og FORUTSIGBARHET.

Som leder av pårørendeforeningen i Hof har jeg i mange år hatt mye kontakt og kjennskap til med Hof Bo og Behandlingssenter. For oss som innbyggere har det vært viktig å ha et nært- tilgjengelig pleiehjem for våre eldre og sårbare.

Det er kjente omgivelser- og trygghet ved å kunne besøke sine kjære uten en lengre vei.

Kommunen Holmestrand er ikke SÅ stor, men for eldre som ikke lengre kjører bil- vil det ved flytting av disse -medføre mye strev å kunne besøke sine. Pårørende til demente har spesielt gitt uttrykk for gleden ved sansehagen og de ansattes varme og omsorg, en prosess med flytting vil medføre store belastninger.

Det argumenteres med ved å «omgruppere» vil man kunne samle kompetanse og utnytte ressursene bedre. Det ligger vel først og fremst et ønske om økonomisk gevinst.?? Men blir det det??

Det er VELDIG TRIST at i en slik alvorlig endring innen helse og omsorg i vår kommune har ikke vært gjort noen form for høring for å involvere familie og de pårørende. Kjære politikere – UTSETT DENNE ENDRINGEN- GI ROM FOR Å VURDERE DETTE PÅ NYTT.