Et fornuftig og godt forslag

Innspillet fra Arbeiderpartiets Maria Aasen-Svensrud om å gjenåpne Hof fengsel, blir tatt godt i mot av Fremskrittspartiets Morten Stordalen. Han mener det er fornuftig.