Underskudd, eller små marginer i disse tider holder ikke.

Dags Marked som kjede ville fylt 40 år i 2023, men den lille kjeden driver nå opphørssalg også ellers rundt i Vestfold. Og bostyreren mener det er stor grunn til å være pessimistisk på vegne av næringslivet fremover.

Det har blitt ropt ulv-ulv mange ganger siden mars 2020. Som regel uten grunn.

Et økt antall konkurser har blitt varslet siden koronaen herjet og restriksjoner la arbeidsplasser øde i mange uker. Men det viste seg heldigvis å være forbigående for de fleste. Nå er det alvor. Fortsatt ser arbeidsmarkedet veldig bra ut på Nav-statistikken med rekordlav ledighet, men det ulmer under overflaten.

LES Anita fikk mer enn 50.000 kroner i strømregning for august - reddes foreløpig fra konkurs av kronerulling

Hva som flyter opp i tiden som kommer kan snu situasjonen helt på hodet for flere i løpet av kort tid. Nå er marginene mer enn tynnslitte hos mange, og vi ser ingen snarlig bedring.

I Eidsfoss sier Anita Kovac det som det er: «Dette går ikke»!

To strømregninger på til sammen 87.000 kroner i den historiske landhandelen er det samme som kroken på døra. Dessverre, så ærlige må vi være, selv om dette er en del av hjertet som banker og holder kultursamfunnet i Eidsfoss i gang. Det er hyggelig at naboer trår til med en spleis, men det blir bare som å «pisse i buksa». Varmen forsvinner raskt, for det er ikke mulig å drive butikk i et gammelt hus på spleis, når strømregningen er ti-gangen av det normale.

«men det blir bare som å pisse i buksa»

Jarlsberg vet også at flere næringsdrivende i Holmestrand teller på knappene av åpenbare årsaker. Utgiftene har over tid blitt for høye, og kunder uteblir og etterlater seg en for lav omsetning. Alle har sine private regninger å betale, og da må en del av de økte utgiftene i eget hus prioriteres før handel.

LES Nytt prosjekt: «Matkurven» kan redde hverdagen til mange familier

Organisasjoner som NHO og interesseorganisasjonen SMB Norge, ser mørke skyer. Sistnevnte melder at en av fem av de små- og mellomstore medlemsbedriftene i en undersøkelse ser dystert på overlevelse gjennom vinteren, eller kanskje allerede rett etter nyttår når julehandelens blinkende lys har sluknet.

I en helt fersk undersøkelse gjort av Sparebank1 Sørøst-Norge er pessimismen rådende, og forventningene lave i en tid med galopperende priser på viktige og helt nødvendige varer.

Konkursstatistikken er heller ikke lystig.

Den viser en stor økning i avvikling av AS-er sammenlignet med forrige måned og på samme tid i fjor.

Men det er lov å håpe, og det er all grunn til å kjempe. At det er tøffe tak er helt sikkert, både i Eidsfoss og ellers.

LES Matthias (30) gjorde to grep for å kunne leve mer og jobbe mindre. Nå har han to millioner kroner i fond