Gå til sidens hovedinnhold

Er det viktigere med oppslag enn gjennomslag?

Alle skolebarn og barnehagebarn skal ha sunne og gode lokaler for sin arbeidshverdag i Holmestrand kommune og alle innbyggere skal ha trygghet for å kunne få gode tjenester når man trenger det, skriver Mette Måge Olsen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Holmestrand: Budsjettarbeid har vært en krevende prosess. Å måtte gå ifra et valgløfte er ikke noe vi gjør med lett hjerte. Vi ventet lenge på opposisjonens budsjett i håp om de hadde funnet noe som hverken kommunedirektøren eller vi hadde sett. Det salderte budsjettet deres fikk vi først kl 11 mens vi satt i kommunestyremøtet.

Vi merket oss at de kunne gå i avisa med budsjettet sitt hele fem dager før de sendte til det kommunestyrets medlemmer som faktisk skal behandle det. Det gjorde det krevende å gå det etter i sømmene og det var kanskje også meningen?

Kanskje det var viktigere med oppslag enn gjennomslag?

Men på tross av kort tidsvindu, var det relativt enkelt å se at dette ikke var bærekraftig alternativ. Det er saldert med summer som er fullstendig egendefinerte for spisepause og skole- /barnehagestruktur og de kutter 12,5 mill mer enn kommunedirektørens forslag på helse. Vi vet at kommunedirektøren sier det kan være 9 millioner å spare på å legge ned 34 sykehjemsplasser, så her er det vel grunn til å tro at tjenestene våre vil raseres skikkelig – og at opposisjonspartiene vil bryte samtlige av sine valgløfter knytta til eldreomsorgen.

De legger også frem et investeringsbudsjett basert på minimumstall fra adm, hvor mye ikke er medtatt og det heller ikke tas høyde for økte driftsutgifter til transport av 400 elever. Det innebefatter også et salg av en tomt, hvor de regner med hele 125 mill i inntekt. Kommunedirektøren sier imidlertid at man kun kan påregne 10 % av inntekten i inneværende periode. Dette velger de helt å se bort fra.

I fjor lagde vi budsjett for kommende fireårsperioden uten eiendomsskatt og med alle nødvendige investeringer. Vi leverte på det vi hadde lovet. Forutsetningene ble imidlertid drastisk endret allerede i februar. Da fikk vi vite at differansen fra vedtatt budsjett til faktisk brukte kroner var på hele 107 millioner i tidligere Holmestrand.

Dette hadde ikke administrasjonen tatt høyde for i årets budsjett og når regnskapstallene for fjoråret forelå, fikk vi et alvorlig problem.

Vi tråkka hardt på bremsen og satte alle kluter inn etter at nyheten om underskuddet sprakk i februar – og har klart å snu dette underskuddet til det halve. Vi har gjort mange tiltak, men innen helsesektoren sprekker budsjettet fortsatt med 46 mill i 2020.

Derfor legges det inn netto 42 mill i budsjettet på helse for 2021, for å dekke opp for feilbudsjetteringen. Dermed røyk mulighetene til å få budsjett til å gå i hop uten eiendomsskatt, hvis vi ikke skal fortsette å tappe fond.

Den lille forskjellen på opposisjonen og vårt budsjett i investering, utgjør ikke forskjellen på ja eller nei til eiendomsskatt. Og heldigvis er vi enige om at elevene på Haga og Kleiverud trenger ny skole og at det er behov for hall og barnehage på Gullhaug - så investeringene må tas nå.

Vi legger derfor frem et budsjett som i stor grad er samsvarende med forslaget fra kommunedirektøren – dette for å i størst mulig grad beholde kvalitet på tjenestene og opprettholde tilbudene som vi har i dag.

Årets budsjett salderes med bruk av 82 mill i sparepenger. Dette kan ikke fortsette. Det er rett og slett ikke bærekraftig, men dette er måten Holmestrand har reddet drifta på de siste to år. Vi minner om kontrollutvalgets flengende kritikk av merforbruket. Opposisjonens la opp til ytterligere bruk av fond i sitt budsjettforslag.

Vi ønsker ikke å rokke ved skolestrukturen skoler og barnehager. Vi ønsker også å gjøre helt nødvendige investeringer innen oppvekst, som da ifølge kommunedirektøren innebærer eiendomsskatt.

Vi har også gjort krevende kutt i spisepause, i administrasjonen, i leiekostnader, i politikergodtgjørelsen og ordførerens lønn mm. Selvsagt både skal og må vi også bidra i en vanskelig økonomisk situasjon.

I krevende økonomiske tider, er det selvsagt stort fokus på å spare. Vi har allikevel klart å finne rom for å satse på det grønne skiftet, øke rammen i barnevern og øke på helsesykepleierressursen på skolene våre. Dette er viktige tiltak for fremtiden vår. Dette ønsket ikke h/Frp/Krf å støtte.

Det økes med noen kroner til investeringer på kirkene våre, slik at vi kan utføre vedlikeholdsoppgavene våre der. Dette ønsket ikke H/Frp/Krf å støtte. Vi likebehandler gravferd og kremasjon ved å ikke ta egenandel ved kremasjon slik det var foreslått fra kommunedirektøren. Dette ønsket ikke H/Frp/Krf å støtte.

Fritidsklubben i Holmestrand får en dag ekstra åpningstid pr uke, vi har funnet midler til kommunens andel på Vestfoldsmuseenes satsing i Eidsfoss, og Eidsfoss turistkontor er også lagt inn igjen i budsjettet. Dette ønsket ikke H/FRP/KRf å støtte. Skateklubben i Holmestrand uttaler at er fortvila over å ha blitt utelatt fra alle planer og at de har blitt fortrengt fra den plassen de har vært på i mange år. Vi kunne tildele de en million kroner til et varig anlegg i form av en betongpark, slik at barn og unge skal ha lett tilgang til egenorganisert aktivitet. Dette ønsket ikke H/FRP/KRF å støtte.

Kleiverud skole, sentrumsskoler i Sande, Gullhaug barnehage og Botnehallen skal bygges. Samtlige av disse byggene er i en kritikkverdig stand.

Knutseskogen skal på sikt over i et permanent og godt bygg. H/KRF/FRP ønsket ikke å støtte dette, de ønsket heller å kjøpe brakkene som barnehagen holder hus i nå og la den bestå på ubestemt tid.

Vi skulle selvsagt gjerne løst enda flere ønsker og behov. Men vi har lagt frem et realistisk budsjett, hvor våre hovedlinjer følges opp og satsingen på barn og unge er tydelig. Alle skolebarn og barnehagebarn skal ha sunne og gode lokaler for sin arbeidshverdag i Holmestrand kommune og alle innbyggere skal ha trygghet for å kunne få gode tjenester når man trenger det.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.