Like sikkert som at turistene dukker opp i bygda på sommeren, er det at faklene må tennes, innlegg skrives og kampen kjempes om tilstedeværelsen av Eidsfoss Barnehage i budsjettid.

Hvordan man skal formulere et innlegg som kan virke overbevisende og viktig for de som måtte bestemme i kommunen vites ikke. Men vi prøver en ny vri hvert år..

For Eidsfoss. Herunder innbyggere, miljøet, næringsdrivende, besøkende, bygda, kommunen og helheten anses det viktig at denne barnehagen består. Det handler om fremtiden og det handler om tilbud.

Hva er det som har ført til at så få søker seg til barnehagen? Hvorfor sender småbarnsforeldre barna sine til andre barnehager i kommunen? Hvorfor søker ikke flere seg til Eidsfoss nettopp pga miljøet og stedet?

Er det åpningstider, er det jobbsituasjon, er det grunnet kommunens datostyrte opptak, er det grunnet rykter, er det grunnet det evige maset om nedleggelse? Svaret på disse spørsmålene kan være mange. Men er det en ting vi ønsker å formidle, så er det tanken om langsiktighet, fremtid og helhet.

Alle ønsker en trygg fremtid, en positiv utvikling og et stabilt arbeidsmiljø. Om det gjelder barnas fremtid i barnehagen, de ansattes plass i arbeidslivet eller de nære tilbudene i bygda. Alt dette forsvinner om man ikke tenker på fellesskapet. Det handler om å gjøre litt ekstra som ikke bare gagner deg selv, men bidra i felles retning for bygda.

Butikken er helt avhengig av en støttende lokalbefolkning og spesielt utenfor turistsesong. Vi innbyggere må kjenne vår besøkelsestid, hvis ikke stenger butikken. Den trenger flere og ikke færre lokale kunder. Kroa vil ikke kunne være helårsåpent med gode, faste arbeidsplasser og mange arbeidsplasser for bygdas ungdom hvis besøket blir mindre på vinterstid. Hvis kroa og butikken ikke overlever blir det mindre attraktivt å besøke Eidsfoss også om sommeren. Dette er bedrifter som ikke lever av tilskudd og offentlige midler, men av omsetning. Det samme gjelder Crocus og de små galleriene/verkstedene som er med på å gjøre Eidsfoss attraktivt.

Støtter vi lokalt, støtter vi helheten. Uten en lokal barnehage, vil det være vanskeligere å selge tomter til småbarnsfamilier i Rydningen. Det vil også bli mindre attraktivt for unge i etableringsfasen å kjøpe eldre hus og etablere seg på Eidsfoss. Barnehagen vil legges ned om det kun blir negativt snakk om økonomi og fremtid. Dette fører kanskje til at småbarnsforeldre vegrer seg for å søke lokalt. Eidsfoss utvikler seg ikke om vi kun skal være et pent postkort.

Det legges ned uendelig mye innsats for at Eidsfoss fremstår slik det gjør. Pågangsmot og dugnad om å øke og bedre tilbudene, inntrykkene og opplevelsen med stedet. Vi gjør det vi kan med de midlene vi har. Det er dette som skaper helheten og de tette båndene.

At vi kan gjøre mer sammen, enn hver for oss er det ingen tvil om. At vi ønsker at Eidsfoss skal forbli et attraktivt sted for de som bor her, de som ønsker å flytte hit eller ønsker å etablere sitt virke her er helt sikkert. At barna i barnehagen er fremtiden, er helt udiskutabelt.

Og at Eidsfoss Barnehage skal bestå drømmer vi om!