Holmestrand: Det blir tradisjonsrike tog, kransenedleggelser og flaggheisinger over hele kommunen.

– Nå gleder vi oss til å endelig kunne feire Norges nasjonaldag igjen, denne vakre dagen som betyr så mye for oss alle, sier den nye lederen for 17. mai-komiteen, Anne Helle Skog.

(Saken fortsetter under bildet)


Hun kaller dagen «en ekte kjærlighetserklæring til våre fremste idealer; fred, frihet og likeverd».

– Vi skal feire nasjonaldagen i ærbødighet og takknemlighet til de som kjempet for Norges frihet. Både store og små gleder seg til denne dagen som ikke har fått sin vanlig markering på to år. Endelig får vi denne muligheten tilbake, sier Skog.

Dette skjer 17. mai i Holmestrand kommune

Program - Holmestrand

08.00: Flaggheising på Dr. Graaruds plass v/Holmestrandsspeiderne. Bekransning av bautaen over falne v/Nordre Vestfold Forsvarsforening. Blomster på monumentet over søstrene Backer Holmestrand brass spiller.

08.00: Flaggheising på Hvitsteintoppen og bekransning av bautaen over de falne v/Foreningen Norden. Holmestrand skolekorps spiller.

08.15: Bekransning av Hans Hein Nysoms bauta v/Holmestrandspeiderne.

08.20: Blomster ved Dr. Graaruds byste og Nils Kjær-statuen.

08.30: Bekransning av Nysoms og Røeds bauta (Botne kirke) v/Botne historielag. Holmestrand skolekorps spiller.

10.00: Samling til barnetoget fra Holmestrand stasjon (kollektivterminalen).

10.15: Barnas 17. maitale av elever i 7. klasse fra Botne skole.

Ca. 10.30; Barnetoget går fra Holmestrand stasjon – Rådhusgaten – Langgaten – Skolegaten – Grønnerups gate – Backers gate – Næskilds gate – Skolegaten – Langgaten - Weidemanns gate – Havnegaten – Dulpen. Holmestrand skolekorps, Holmestrand brass og Hillestad Promenadeorkester spiller

Ca 12.00: Lokale program på barneskolene: Botne, Ekeberg, Kleiverud og Holmestrand Internasjonale Montessoriskole.

15.00: Hillestad Promendeorkester spiller ved Rove sykehjem, omsorgsboligene på Rove og Rovebakken.

16.30: Holmestrand brass spiller ved Kjærsenteret.

17.00: Borgertoget går Rådhusgaten – Langgaten – Skolegaten – Grønnerups gate – Hagemannsveien til Hagemannsparken.

17.30: Borgerstevne i Hagemannsparken. 17. maikomiteen ønsker velkommen v/Christina Berg. Tale for dagen v/ordfører Elin Gran Weggesrud. Russetale v/russepresident Martine Skaug Jacobsen. Underholdningsinnslag.

Program - Hillestad

12.00: Gudstjeneste Hillestad kirke

Fortløpende program etter gudstjenesten:

– Tog fra Hillestad kirke til Fjellhall.

– Konsert med Hillestad promenadeorkester i Fjellhall.

– Katrine Kleveland holder 17.mai-tale i Fjellhall.

Is til alle barn.

Program - Hof

10.00: Gudstjeneste i Hof kirke.

10.30: Hof skolekorps spiller på Veset - blomsteroverrekkelse ved to fra korpset.

10.45: Flaggborg og kirkegjengere går til Hof Herredshus.

11.45: Samling ved Hof Herredshus

12.00: 17. maikomiteen ønsker velkommen v/Kjell Olav Baastad Allsang – 1 vers av Fagert er landet. Korpsene spiller Tale og bekransning v/ordfører Elin Gran Weggesrud Tale for dagen v/elever ved Hof skole Allsang – 1 vers av Ja vi elsker dette landet. Hof skolekorps og Hof Hornmusikk spiller til sangene.

12.15: 17. maitoget går fra Hof Herredshus – Grønsetfeltet (Grønsetveien) – gangsti til Torshaugfeltet – Veset – ned Torshaugveien – Frøyasvei – ut hovedveien og videre til Hofhallen. Togoppstilling: Flaggborg, bunadskledde, Hof skolekorps, Hof skole, Eidsfoss barnehage, Espira Sundbyfoss barnehage, Hof barnehage, Rakkerungen familiebarnehage – øvrige innbyggere.

13.15: Samling ved Hofhallen for lokalt program i regi av FAU ved Hof skole.

Program - Sande

08.00: Flaggheising på torget v/elevrådet Sande ungdomsskole
Sande Musikkorps og Sande juniorkorps spiller

Ca. 08.30: Minnehøytideligheter: Ved Bautaen, krigsgravene og Gullik Madsen Røeds minnesten
Tale ved elever fra Sande ungdomsskole
Musikk og sang v/Sande Musikkorps og Galleberg Sangkor

Ca. 09.00: Gudstjeneste på kirkebakken

09.30: Oppmøte og oppstilling til 17. maitoget ved administrasjonsbygget og Prestegården

10.00: Toget går fra Rådhuset – sørover Prestegårdsalléen – Revåveien – vestover i Hanekleivveien – nordover Fila – inn på torget vestfra – stanser foran scenen.

Sande Musikkorps og Sande Juniorkorps spiller i toget og ved ankomst torget.

Ca. 11.00: Program på torget:

 • Sandefanfare av Bjørn Luksengård m/Sigmund Skjørdal på lur
 • 17. maikomitéen v/leder Anne Helle Skog ønsker velkommen
 • «17. mai er vi så glad i» Fellesang
 • Tale v/representant for elevrådet Sande Ungdomsskole
 • «Norge mitt Norge» solister: Hannah Paw-Bolås
 • Tale v/ordfører Elin Gran Weggesrud
 • «Til Ungdommen» solister: Lucien Bahizire og Hannah Paw-Bolås
 • «Potpurri 17.mai-sanger». Fellessang
 • «Ja vi elsker», tre vers. Fellessang
 • Forsangere på fellessangene - 4. klasse fra Galleberg skole

Ca. 11.30: Etter arrangementet på torget:

 • Sande Juniorkorps marsjerer til Haga skole
 • Sande Musikkorps marsjerer til Sandetun
 • Lokale program på barneskolene: Kjeldås, Galleberg, Selvik og Haga.