En pinefull død for rovfuglen

Rovfuglen satte seg trolig fast i buskaset i den nordre Zikkzakken.