Som vara til kommunestyret har jeg sett frem til dagen jeg skulle få muligheten til å være med. Det endte med en krasjlanding. Som en “førstereis” i kommunestyret forventet jeg meg en respektfull og rolig tone. Må si jeg ble tatt på senga av hvordan det utviklet seg.

Hvis man ønsker mer tilsig til politikken så ødelegger sånne møter som dette for det. Som vara til kommunestyret ble jeg litt tankefull for jeg fikk en kalddusj.

Behandlingen av saken som var oppe gjaldt varaordførerens søknad om fritak. Her var posisjonen i den oppfatning at Sp hadde plassen og at dem tok opprykk internt. Det ble litt “greier” rundt dette (føler ikke behov for å gå nærmere inn på dette da det er godt belyst).

Det som opptar meg er at man i kommunestyret hadde en ganske uakseptabel tone. Mange glemmer hva man er der for. Folkevalgte har et ansvar og det er velgerne og innbyggerne i kommunen. Personlig så synes jeg at man burde tenke seg litt om før en går på talerstolen.

Å angripe posisjonen/opposisjonen i stedet for å ta tak i saken foran seg løser ingenting, man oppnår kun motstand og frontene blir hardere. Dette må man kunne gjøre noe med.

Håper at gruppelederne tar et møte og løser opp i disse flokene.

Så gleder jeg meg til neste gang jeg kan være med i kommunestyret og gjøre min plikt. Håper da at tonen er bedre og at man har kommet frem til en god løsning i saken som ligger foran oss.