Vi er visst flere som sitter med underlig følelser nå om dagen. I sitt leserinnlegg i Jarlsberg avis 28.1. skriver ordførerkandidat for Sande og Holmestrand FRP, Jan Fredrik Vogt, at han ikke vil stå inne for at foreldre skal overta skolen i to dager. Han legger frem seks grunner han mener er åpenbare for dette, men har han egentlig satt seg inn i denne saken?

Det er mye som tyder på at her har Vogt misforstått formålet og undervurdert evnen til skoleledelsen til å ta sin rolle seriøst.

Politiattester - kan lett fikses

Man må ha politiattest for å jobbe på norske skoler sier Vogt. Her har han helt rett. Så fint at skoleledelsen også vet dette og nevnte spesifikt i brevet til foresatte at det vil innhentes politiattest for de foreldre som deltar aktivt på dagene. Skoleledelsen la også til at alle som er aktive må også skrive under på taushetserklæringer.

Jeg har selv søkt politiattest mange ganger og kan berolige FRP her at dette ikke er en veldig komplisert sak.

Barn med særlig behov - blir tatt hånd om

Vogt utrykker så bekymring for at han ikke føler seg komfortabel med å overlate barn med særlige behov for oppfølgning til «hvermansen». Det gleder meg å høre at FRP i Holmestrand har på sin agenda å øke kvalifisert bemanning i skolene! For jeg regner med at Vogt er klar over at det er mange assistenter som jobber med barn med spesielle behov som ikke har lærerutdanning. Men det å anta at skolen ikke har en plan for disse og andre utsatte barn er lite respektfullt og lite konstruktivt.

Skoleledelsen skriver i samme brev til foreldre at det vil være igjen en del av de som er assistenter og jobber med de med spesielle behov.

Mobbeproblematikk og vold - blir tatt seriøst

De neste to argumentene faller litt under samme kategori. Det gjelder mobbeproblematikk og vold. Det er alvorlige saker som er viktig å ta hensyn til. Men jeg klarer ikke lese dette uten å spørre meg selv om Vogt er klar over at foreldre har barn, og dermed mye erfaring med hvordan å jobbe med barn? De er ikke profesjonelle nei, men når det er en ansvarlig rektor til stede som har hovedansvaret, og assistenter som kan hjelpe barna som trenger det mest, er det vel ikke helt galskap og lure på om foreldre sammen kan få ansvaret til å lede undervisningen.

Har Vogt såpass lite tillit til foreldre i Sande?

Tillit og respekt til lærerne - er godt dekket

Siste argumentet Vogt legger frem er at denne forespørselen undergraver all tillit og respekt for lærere. Han påpeker at skolen har læreplaner de skal gjennom og spør hvilke kompetanse foreldre har på å undervise i disse fagene og læreplanene? Det er tydelig at Vogt ikke har fått med seg hva skolen egentlig spør om. Rektor Terje Larsen var ekstremt tydelig på at dette ikke var snakk om en vanlig skoledag. I artikkelen i Sandeavis fra 6. januar står det eksplisitt to ganger at disse dagene skulle ikke bestå av vanlig undervisning, med et eksempel fra Galleberg der en bonde tok med en klasse på gården for å lære om gårdsbruk.

Vi bor i en kommune der skolene nesten ikke har råd til klassetur og her kommer det en rektor som foreslår noe så innovativt som å ta med klasseturen til skolen og Vogt sier nærmest «Nei takk, det passer ikke inn i læreplanen og disse foreldrene er ikke utdannet».

Skap muligheter, ikke utfordringer

Det er ikke det at Vogt ikke kommer med viktige ting å huske på. Vi må ta vare på alle barn uansett behov og utfordringer. Men jeg mener det er tydelig at skoleledelsen er klar over dette og tar deres oppgaver seriøst. De ber ikke alle og enhver foreldre kaste seg løs, de følger lover og regelverk og spør om dette kan være en alternativ. At vi kan ha forskjellige meninger om dette kan jeg forstå, men å skape utfordringer der det ikke er noen hjelper ingen. Vogt kommer ikke med noen forslag eller alternativer. Selv om han argumenterer at forslaget viser lite respekt mot lærere er han selv skyldig i å undervurdere behovene i læreryrket ved å ikke forstå det reelle behovet lærerne har til å forberede seg til sammenslåingen av skolene.

Kanskje flere foreldre vil få litt mer respekt for lærere og hva de gjør etter denne opplevelsen?

Stiller meg til disposisjon!

Jeg synes forslaget er, som allerede påpekt, spenstig. Jeg har tro på at skoleledelsen tar deres ansvar seriøst og vil sørge for at de barna som må være beskyttet blir beskyttet, og at alle elevene vil få to gode og minneverdige dager. Jeg har ikke barn som går på skole i Sande, men jeg stiller meg gjerne til disposisjon. Jeg er ikke utdannet lærer, men har en master i arkeologi med spesialisering på vikingtiden.

Jeg tar gjerne utfordringen om å lage et opplegg for skoleelevene knyttet til dette om noen spør meg! Politiattesten kan jeg selvfølgelig ordne.