Elin Gran Weggesrud: – Alle må gjøre sitt

Alle må bidra: – Dette er en dugnad for å begrense sykdom og smitte, derfor må vi alle bidra så godt vi kan, sier en alvorstynget ordfører Elin Gran Weggesrud. Foto: Pål Nordby

Alle må bidra: – Dette er en dugnad for å begrense sykdom og smitte, derfor må vi alle bidra så godt vi kan, sier en alvorstynget ordfører Elin Gran Weggesrud. Foto: Pål Nordby

Av

Fra klokken 18.00 torsdag kveld innfører Holmestrand kommune strenge restriksjoner. Kommunen følger regjeringen, men strammer ytterligere til. – Det viktig å si at dette gjelder nå, men at situasjonen oppdateres fra dag til dag, sier ordfører Elin Gran Weggesrud.

DEL

Holmestrand: – Vi følger regjeringens anbefalinger og stenger blant annet barnehager og skoler, unntakene er for de barn som har foresatte med samfunnskritiske yrker, sier ordfører Elin Gran Weggesrud. Klokken 16.30 torsdag kveld møtte hun pressen på rådhuset for å gi siste status i kommunens beredskap for å møte ytterligere spredning av koronasmitte og virus.

Sentrale personer i kommunen fortsatte utover kvelden å diskutere krisetiltak, og hvordan lokalsamfunnet kan fungere under krisen.

– Regjeringen stenger alle kulturtilbud, alle idrettsaktiviteter, serveringsbransjen, treningssentre, svømmehaller og skoler og barnehager. Og det er de to siste som berører oss mest, sier hun, og viser til den informasjonen som blir gjeldende fra klokken 18.00 torsdag kveld.

Fram til 3. april

– Vi stenger skoler og barnehager fram til 3. april, med unntak. Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt, sier Weggesrud.

– Alle virksomheter må ha et tilbud til barn av foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, poengterer hun og lister opp: Renholdspersonale, dagligvare, apotek, styring og kriseledelse, forsvar, lov og orden, helse og omsorg, redningstjeneste, IKT-sikkerhet i sivil sektor, natur og miljø, forsyningssikkerhet, vann og avløp, finansielle tjenester, kraftforsyning, elektroniske kommunikasjonstjenester, transport og satellittbaserte tjenester.

– Hovedsakelig er dette de samme områdene som regjeringen gikk ut med, men vi stenger også bibliotekene og ungdomsklubbene fram til 3. april, sier hun. Da begynner for øvrig påsken, slik at kommunen kan ha ytterligere ti dager på seg til videre organisering.

Må ha avtale

– Vi stenger også rådhuset, sykehjem og omsorgsboliger og institusjoner, dersom man ikke har en avtale. Selvfølgelig skal eldre kunne få besøk av sine kjære. men det må være etter avtale, og alle må registrere seg med navn, slik at vi har en oversikt over hvem som har vært hvor. Vi gjør disse grepene for at vi skal kunne begrense farene mest mulig. Sentralbordene skal også styrkes, for det er et veldig trykk nå, naturlig nok.

– Hvordan det praktisk skal løses jobber virksomhetene med nå. Vi følger også karantenereglene på 14 dager etter utenlandsreise. Foreløpig har vi en oversiktlig smittesituasjon, men den kan endre seg raskt, så nå er det viktig at alle bidrar med det de kan, og følger de anbefalinger både med hygiene og begrensning av samvær med andre, avstand og andre oppfordringer, sier Elin.

– Jeg er glad for at regjeringen kom så tydelig på banen, men vi hadde uansett kommet til å stenge skoler og barnehager, men flott at dette skjer overalt, sier hun.

En storstilt dugnad

– Nå er det viktig at vi alle også følger opp tiltak på vår fritid. Vi må tenke oss godt om. Alle må gjøre sitt, ikke minst for å skåne de som er utsatt blant oss, og for å skåne helsevesenet, slik at vi får en pleiesituasjon som gjør at det går an å håndtere det som ligger foran oss. Trolig blir det krevende, men da må alle bidra med det de kan, sier hun.

– Hvis alle blir syke samtidig, og mange trenger respirator, kommer vi raskt i en uholdbar situasjon.Artikkeltags