Tvangsekteskap er forbudt ved norsk lov, og strider mot menneskerettighetene og internasjonale konvensjoner, kan vi lese hos Justisdepartementet.

Likevel var det tvangsekteskap som mange betegnet både regionreformen og kommunereformen som, der mange ble til færre.

Etter valget 13. september roper nå stadig flere på skilsmisser, selv om alle vet at det går både på følelser, praktisk organisering og økonomisk når man går hvert til sitt. Ikke minst økonomisk.

LES Anleggsgartnerne Johanne Elida (20) og Kristian (20) skal til VM: – Vi blir sammenlignet og målt på millimeteren

Skilsmisse har aldri vært billig, og heller ikke enkelt når boet skal deles.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk i høst til valg på å la fylker som er slått sammen mot sin vilje gå fra hverandre igjen. Sp var klarest i talen, og i en undersøkelse gjort av NRK sa drøyt halvparten av Sp-ordførerne ja til fylkesomkamper, bortsett fra Viken som ifølge Trygve Slagsvold Vedum skal reverseres i 2022.

I Vestfold og Telemark har det vært relativt rolig foreløpig, men også med klare enkeltstandpunkt for både ja og nei til en skilsmisse.

Hva det vil koste å gå tilbake til to fylker virker det ikke til at noen ønsker å anslå, men det skal ha kostet minst 35 millioner kroner å slå de to fylkene sammen. Et arrangert ekteskap, som etter manges mening knirker for mye til at det kan holde.

Klarest har ordfører i Seljord, Beate Marie Dahl Eide vært, som ønsker å gå til valg i 2023 for et nytt fylkesting i Telemark.

LES Kommunen mente banken hadde ansvar for å rive huset – der tok de feil