19 statlige bygninger i Hof kan bli solgt til høystbydende

Ingen etater etater svarte på forespørselen om å overta de tomme fengselsbygningene.