Ligger godt an til å få kjærkomne Riksantikvaren-midler: – Et solid og vel gjennomtenkt prosjekt

Eidsfos Hovedgård skal utnytte sitt potensiale som kultursenter bedre. Planene blir omfavnet av Vestfold fylke, som innstiller prosjektet på topp til Riksantikvaren.

Artikkeltags