Døde husdyr kan ikke bare dumpes

LÅ BUNDET FAST: Dette synet møtte en turgåer i området ved Hagneselva mellom Larvik og Andrebu tirsdag.

LÅ BUNDET FAST: Dette synet møtte en turgåer i området ved Hagneselva mellom Larvik og Andrebu tirsdag. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

To ulike steder i Vestfold-naturen ble det funnet døde sauer denne uka. Den slags dumping av døde husdyr er slett ikke i henhold til lovverket.

DEL

(Tønsbergs Blad) – Det er et krav om at man skal kontakte Mattilsynet når storfe eller småfe dør, sier Kjersti Søli, avdelingssjef i Mattilsynet.

– Vi tar da rutinemessig hjerneprøver for å avdekke eventuell skrapesyke. Skrapesyke er knyttet til småfe. Kadaverhenteordningen skal varsles når produksjonsdyr dør slik at det døde dyret håndteres etter forskriften, sier hun og viser dermed til animaliebiproduktforskriften.

Døde sauer to steder

Tidligere denne uken ble sauekadavre funnet av tilfeldige turgåere både ved grenseelva mellom Kodal og Larvikog på Tjøme.

På Tjøme var det i tillegg til sauehoder, også dumpet to søyer som skal ha dødd under lamming. Erik Asmyhr i firmaet Færder Får opplyste at de to søyene var undersøkt av veterinær og deretter flyttet til et annet sted på øya.

Mens grunneier Tollef Fjære i Østre Hedrum forklarte til avisa at det der var snakk om selvdøde sauer som var lagt ut i november som reveåte. Han var enig i at funnet kunne se makabert ut og ville sørge for å rydde opp.

Ikke lov å bruke som åte

Politiet poengterte i forbindelse med funnet like innenfor Larviks grense i Østre Hedrum at det ikke er tillat å bruke tamdyr som åte. Dette bekreftes også av Søli i Mattilsynet.

– Det er ikke anledning til å bruke døde husdyr som åte. Det kan være flere grunner til det, men det begrunnes blant annet med at døde dyr potensielt kan inneholde smitte som ikke er ønskelig at spres i naturen, sier Søli.

Hun forteller at hun kun kjenner de to nevnte sakene via media.

– Da jeg leste om disse sakene så det ut til at de var avklart og oppklart, og jeg antok at dette var tilfeller der regelverket ikke var godt nok kjent, sier hun.

Kommer langt med veiledning

Brudd på forskriften om animalske biprodukt kan i ytterste konsekvens være straffbart, men Søli understreker at det finnes en rekke virkemidler som kan tas i bruk før det kommer så langt som en straffesak.

– Man må naturligvis vurdere konsekvenser i hvert enkelt tilfelle, men dette er generelt ikke et stort problemområde for oss. Vi veileder gjerne dersom det er noe man ikke er klar over, sier hun.

Som hun sier er det nok ikke spesielt vanlig at man snubler over døde husdyr ute i naturen, men skulle man gjør det så kan det være greit å ta kontakt med Mattilsynet.

Kadaverhenteordningen

I Vestfold, som i det meste av Norge, er det et firma som heter Norsk Protein AS som sørger for å hente og håndtere døde dyr gjennom det man kaller kadaverhenteordningen.

På firmaets nettside er det enkelt før blant annet å melde fra om behov for henting av døde dyr.

Les også: Fant 12 saue- og geitehoder på Tjøme: – Ser nærmest ut som en offerplass og Fant sauekadavre bundet fast til påle

Artikkeltags