Vi krever mye, og vi krever stadig mer i vår individualistiske tilværelse.

Det gjør noe med forholdet til fellesskapet.

Vi ønsker oss topp festivaler med fresh musikk, servering og god stemning. Vi vil ha grønne parker, med tilrettelagte tilbud og aktiviteter. Vi ønsker at pjokken skal delta på fotballturneringer og leir, ha et stort utvalg av fritidsaktiviteter både sommer og vinter. Vi vil ha politikere som engasjerer seg i lokalmiljøet, som bryr seg om gatebelysning, veistandard og søppelhåndtering. Vi ønsker i det hele tatt at alt er tilrettelagt og på plass til enhver tid når vi selv måtte ha et behov. Vi stiller stadig flere og større krav, og vi er som individer og grupper krevende, men det er også krevende å rigge lokalsamfunnet for alle behov. Det kreves en tilstedeværende dugnadsånd. Men hvem er dugnadsånden? Hva skal dugnadsånden gjøre, og hvor skal vi finne den?

«Vi stiller stadig flere krav»

LES Kulturfestivalen trenger hjelp til sjauing og å stå dørvakt

Stadig oftere får Jarlsberg spørsmål om å skrive om arrangører og andre som sliter med å finne nok av dem som kan ta i et tak. Holmestrand kulturfestival slet i pandemicomebacket med å få folk med til å dra lasset. Eidsfossfestivalen kunne også trengt mer folk. Hof Toppers melder at de eldste frivillige gir seg, men at det er vanskelig å etterfylle. Utlånssentralen BUA har frivillige, men kan trenge flere. Og hvor er alle de som skal hjelpe når idrettslag og foreninger skal ha sine turneringer, cuper og andre arrangementer.

Det ser ut til å gå nå, men hvor lenge går det, dersom dugnadsgjengen stadig krymper i antall?

Samtidig sliter Arbeiderpartiet, og sikkert de øvrige partiene med å få folk med på verv og til lister. I borettslag og sameier glimrer flere steder dugnadsinnsatsen med sitt fravær. Og lista kunne sikkert blitt veldig lang, selv om det også finnes miljøer der man har klart å holde på dugnadsånden gjennom entusiasme for fellesskapet. Kanskje må flere gjøre som Færder kommune, som sier «prøv deg som politiker»!

Kommunen slår et slag for rekruttering av politiske interesserte i aldersgruppen 25–45 år. En gruppe som klart er underrepresentert når det kommer til politiske verv.

Trolig er tallene ganske like hvis vi gjør den samme undersøkelsen i Holmestrand.

For ordens skyld kan dugnadsånden karakteriseres som en frivillig innsats hvor mennesker kommer sammen for å yte et bidrag i den gode saks tjeneste til det beste for det samfunn og det fellesskap de inngår i. Dugnadsånden betegner at mennesker gjør en innsats for hverandre og for samfunnet uten å ta seg betalt for dette. Ja vel, men hva skal til for at ikke dugnadsånden skal dø ut av seg selv?

Hva kan jeg selv gjøre for å bidra til et positivt og aktivt fellesskap?

Bildeserie

SE BILDENE: Bacalaoen fikk bein å gå på