Dropper ikke kulturprisen

Kulturprisen i Holmestrand skal ikke skiftes ut med en ildsjelpris.