Tallenes klare og dystre tale: Det har ikke skjedd noe som helst. Hva jeg skriver om? Mobbing i skolen! 7.000 elever mobbes to til tre ganger i måneden – av voksne – det vil si ansatte, som igjen betyr lærere og rektor. Det er ganske fantastisk, men dessverre ikke overraskende. Men desto mer nedslående.

Bildeserie

SE BILDENE: Er denne gjengen framtidens Hydro?

 (+)

Innslaget på TV2-nyhetene tirsdag får vi håpe er toppen av fjellet, men dette fjellet er stort, tungt og med all tydelighet nærmest umulig å flytte på. Hvor mange millioner kroner som er brukt, spesielt i skolene de siste årene, på all verdens mobbeprogrammer og relasjonsbyggende metoder, er vanskelig å tallfeste. Det som er enklere er mobbetallene, for de er de samme år etter år. Elevundersøkelsen fra 2018, er intet unntak. Bildet tegnes forholdsvis svart.

«Bildet som tegnes er forholdsvis svart»

Nær 30.000 opplever mobbing (6,1 prosent) to til tre ganger i måneden. Nesten identiske tall som i 2017 og 2016. Og nær halvparten av dem som opplever mobbing (37 prosent) svarer at voksne ikke har oppdaget at det skjer.

Det nevnte nyhetsinnslaget fra Sel kommune ga lite håp til bedring. Der ble det avslørt at lærer og rektor la en plan om å legge ut «åte» for å «ta» en ungdomsskoleelev for tyveri. En telefon til mor fra rektor, som ikke ble trykket av, men som ble tatt opp på telefonsvareren, dokumenterte ord for ord hva som ble sagt mellom lærer og rektor. Og det er egentlig ikke til å tro at de som har betalt jobb for å hjelpe elever til læring og mestring, riktignok til en gutt med utfordringer, at de skal være de som forsøker å ødelegge denne elevens muligheter til nettopp å lære, mestre og bygge selvtillit for framtiden.

LES OGSÅ: Leanders blekksprut-skulptur tar form (+)

Tidligere hadde gutten fra lærer fått slengt etter seg kommentarer som: «hva skal det bli av deg»?, «du har ikke noe på videregående å gjøre, skole er det ingen vits i for deg» og «du skal vel bare kjøre gammel Volvo og gå på Nav». Ikke rart at foreldrene var både sjokkerte og oppgitte, de som etter hvert fikk historiene fortalt fra sønnen, men som selvfølgelig fikk en helt annen versjon fra skolen. Helt til rektor til de grader ble tatt med buksene langt nede på leggene.

I ettertid beklager kommunalsjefen i Sel kommune inn i TV-ruta, og forklarer overgrepet mot en niendeklassing med systemsvikt og andre ikkeansvarliggjørende begreper, mens foreldrene og gutten ikke har hørt noen form for beklagelse. Rektor har imidlertid sluttet.

LES OGSÅ: «Martin» (15) fikk livet tilbake: – Jeg trengte å bli sett for den jeg egentlig er (+)

I dag er gutten fra TV2-innslaget i videregående alder, men han har droppet ut av skolen.

Men akkurat det er det vel ingen, som har hørt historien, som kan være overrasket over?