Drev helsestasjonen i strid med lovverket

Ungdom fikk ikke den hjelpen de skulle hatt ved helsestasjonen i tidligere Sande kommune.