(Drammens Tidende)

DRAMMEN: Natt til torsdag mistet to menn i 20-årene lappen på E18 i Sande. Begge tråkket for hardt på gasspedalen i 110-sonen. UP tok affære da den ene kjørte i 158 km/t. Den andre ble målt til 164 km/t.

Begge lå over grensen for hvor fort man kan kjøre før lappen ryker på stedet. Men hvor fort må du egentlig kjøre for at lappen skal ryke?

Under kan du se hva grensene ligger på i de ulike fartsgrensene. Dersom andre omstendigheter tilsier det, så kan førerkortet ryke ved lavere hastighet.

Ifølge forskrift om tap av retten til å føre motorvogn er disse tallene forutsatt at fartsoverskridelsen skjer på tørr veibane i dagslys, på rett veistrekning uten kryss eller fotgjengerfelt, og uten at det foreligger omstendigheter som bør tillegges skjerpende vekt.

Her går grensen får førerkortbeslag under normale forhold:

  • 30-sone: 56 km/t
  • 40-sone: 66 km/t
  • 50-sone: 76 km/t
  • 60-sone: 86 km/t
  • 70-sone: 106 km/t
  • 80-sone: 116 km/t
  • 90-sone: 126 km/t
  • 100-sone: 141 km/t
  • 110-sone: 151 km/t

Ifølge lovens forskrifter er det formildende om fartsovertredelsen skjer i forbindendelse med en ellers aktsom forbikjøring.