Digital utfordring i eldrerådet- mandagsmøtet ble avlyst

Siste varslede møte i eldrerådet måtte sløyfes. Årsaken er at ikke alle medlemmene takler de digitale løsningene som gjelder nå om dagen.