Digital ensomhet, eller ikke

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Opplevelsen av ensomhet og barrierer for å ta i bruk teknologi, spesielt med formål om å lindre ensomhet er kompleks og sammensatt sett i lys av teorier om ensomhet, tilhørighet og motivasjon. Og tiltak for å lindre ensomhet bør være i samsvar med hver enkelt persons behov og ønsker.

Dette er blant konklusjonene til Marianne Broz, som ved Universitetet i Sørøst Norge, har skrevet en masteroppgave «Det kan nok hjelpe for noen, men passer ikke for meg» – om temaet. Hun mener også behovet er stort for videre forskning, slik at nye funn kan bidra i den jobben utviklere innen IKT skal gjøre for å tilpasse og tilrettelegge for eldre brukere.

De siste årene har det vært stor oppmerksomhet rundt temaet ensomhet. Og en av de store diskusjonene i det siste kommunestyremøtet i Holmestrand, før ferien, ble nettopp ensomhet – koblet mot den nye storkommunens økende benyttelse av ulike former for velferdsteknologi for sine eldre.

LES Status for Velferdsteknologi fikk debatten til å ta av: – Hvordan skal vi motvirke ensomhet? 

Miljøpartiets Espen Wathne Andresen ville på vegne av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne løfte en debatt om de etiske og prinsipielle sidene ved innføring av velferdsteknologi. Andresen dro paralleller til ungdom, hvor fokuset har vært stort på at kommunikasjon på digitale flater bidrar til flere tilfeller av ensomhet.

 – Vi mennesker er sosiale dyr, vi trenger å ta på hverandre, føle hverandre og være i samme rom, sa Andresen fra talerstolen.

«Vi mennesker er sosiale dyr»

Helsedirektoratet jobber nå med å utvikle og prøve ut teknologiske verktøy for å mobilisere mot ensomhet blant eldre. Direktoratet sier at målet med utprøvingen er å motvirke ensomhet blant eldre som ikke lenger er yrkesaktive, ved å finne teknologiske verktøy, som kan bidra til å vedlikeholde og styrke eldres muligheter til å opprettholde sitt sosiale nettverk. Tiltakene skal mobilisere unge, eldre og pårørende, ved for eksempel å tilrettelegge for møteplasser og samhandling mellom generasjoner, for eksempel gjennom tilbud om datahjelp fra unge til eldre mennesker.

Det er en viktig debatt Miljøpartiet og de andre partiene diskuterte i juni, men en vanskelig debatt. Begrepet ensomhet rommer så utrolig mye, og vil arte seg helt forskjellig fra person til person.

LES Utbyggere vil rive gamle Biorama – det går Ap-Ingar sterkt imot 

Mange sier også i forskningsstudier «at hadde det ikke vært for at jeg kunne være på sosiale medier, så hadde jeg blitt mer ensom».

Et faktum – ingen politikere eller ansatte i den kommunale administrasjonen bestrider, er at velferdsteknologi har kommet for å bli, og for å bli utviklet videre. Framtidens eldreomsorg vil ikke ha økonomi, personer og hender nok til alle behov, teknologien må løse stadig flere oppgaver.

Det vanskelige er å finne den fornuftige balansen.

LES Da Mette overrasket alle 

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken