Gå til sidens hovedinnhold

Derfor bør tingretten legges til Holmestrand

Artikkelen er over 2 år gammel

Å plassere tingretten nær Holmestrand stasjon må være den optimale løsningen, fastslår Øivind Haugen i Holmestrand Næringsforening.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Åpent brev til sorenskriver Jørn Holme i Vestfold tingrett:

Holmestrand Næringsforening er kjent med at Tingretten i Vestfold som i dag er lokalisert i fire byer, skal bli samlokalisert til en felles tingrett for Vestfold. Grunnen til at Holmestrand Næringsforening med sine 175 medlemsbedrifter engasjerer seg i denne saken er at vårt formål er å stimulere, tilrettelegge og skape gode arbeidsbetingelser for etablert og nytt næringsliv i vår kommune.

I høst leverte vi som mange andre inn våre høringsinnspill til den reviderte RPBA planen, Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Planen bygger på nasjonale føringer om å legge kontorarbeidsplasser til byer og tettsteder med godt utbygget infrastruktur, slik at ansatte og besøkende i størst mulig grad kan benytte kollektiv personbefordring. Staten har eller er i ferd med å underbygge dette ved å blant annet bygge ut jernbanenettet mellom byene i Vestfold. Holmestrand har hatt gleden av denne satsningen gjennom utbyggingen av strekningen mellom nordre Sande og Skoppum, herunder ny stasjon inne i fjellet.

Holmestrand har gjennom de siste årene mistet mange statlige arbeidsplasser, ved at statlige institusjoner har sentralisert seg i større byer. Slik vi ser det, er Tingretten i Vestfold en arbeidsplass som ikke trenger å bli lokalisert til byer med andre statlige arbeidsplasser, da den er selvstendig og uavhengig arbeidsmessig av andre statlige arbeidsplasser. Tingretten vil også i tillegg til sine faste ansatte også bli frekventert av mange fra andre byer, det være seg advokater, fagdommere, politi, vitner, partsrepresentanter og andre. Felles for disse er at de ønsker at tilgjengeligheten er enkel, dvs at man kan benytte tog og at det er kort gåavstand mellom togstasjon/parkering og tinghuset. Tomta som er aktuell i Holmestrand vil oppfylle alle disse betingelsene.

Vi mener det er viktig å peke på at en lokalisering i Holmestrand vil kunne ha positiv innvirkning på rekrutteringen til ansatte i tingretten. Nærheten til Drammen og Oslo Vest gjennom gode togforbindelser vil gjøre Tingretten i Vestfold til en attraktiv arbeidsplass, selv om man fortsetter å bo i Drammen/Oslo Vest. En skal også erkjenne at det er utbredt at Nordre Vestfold i stor grad benytter advokattjenester lokalisert i Drammen og Oslo, slik at også deres tilgjengelighet blir ivaretatt.

Vi mener derfor, ut ifra en helhetlig vurdering, at en lokalisering av Tingretten i Vestfold til Holmestrand sentrum vil være i tråd med de nasjonale og regionale føringer om lokalisering av kontorarbeidsplasser og at plasseringen vil være optimal både i forhold til det øvrige Vestfold, men også Drammen/Oslo Vest. En lokalisering i Holmestrand vil også bidra til å styrke sentrumsutviklingen, samt gi vesentlige positive synergieffekter for det etablerte næringslivet i kommunen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.