↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

412 14 634

Besøksadresse

Langgaten 8
3080 HOLMESTRAND
 1. Beskrivelse

Klinikken drive si dag av Aud Hyllseth med 7 års høyere utdanning som inkluderer bachelor i akupunktur, grunnfag og mellomfag i medisin!
Har mange års yrkeserfaring i arbeid med mennesker i ulike omstillingsprosesser og livsfaser.

Vi tilbyr også kurs i QIGONG!

Vi behandler blant annet

 • Muskel- og skjelettplager
 • Luftsveisproblemer
 • Allergier
 • Hodepine
 • Migrene
 • Stressrelaterte plager
 • Fordøyelsesplager,
 • Søvnproblemer
 • Hetetokter
 • Menstruasjonsplager
 • Svangerskapskvalme
 • Modningsakupunktur