Langøya og Holmestrand har i flere tiår vært deponi for avfallet vi lager her i landet, både industriavfall og rester av husholdningsavfallet. Over tid har anlegget utviklet seg til et høykompetanseanlegg innen området og et forskningssenter som jobber for å finne muligheter for å gjøre avfallet vårt om til nye ressurser og bruke de videre. På Langøya behandler NOAH alt dette avfallet etter det som heter «beste tilgjengelige teknologi,» altså den metoden som er aller best for dette formålet til enhver tid. Denne teknologien utvikles hele tiden.

Holmestrands forhold til NOAH og kjennskap driften der ute, har vært god. Bedriften har kunnskap, kompetanse, ambisjoner og ikke minst økonomiske muskler til å drifte seriøst og hele tiden drive forskning for å finne enda bedre løsninger.

I tillegg har driften der ute gitt oss muligheten for en øy som bli gjenoppbygget og kan tas i bruk av alle, fremfor en øy med store kratre etter kalksteinsbruddene som tidligere var der og gjorde mesteparten av øya utilgjengelig.

Tirsdag kveld skal det tas viktige beslutninger om øya og videre drift. Flere partier vil legge ned et forbud mot tiltak der ute og det vil få store konsekvenser for øya, for Holmestrand og for nasjonen.

Vi i Arbeiderpartiet og Senterpartiet er opptatt av flere ting i denne saken. VI er opptatt av å få mer av tungtrafikken bort fra sentrum, slik det har vært lovet gjennom flere år nå. Noe av trafikken er allerede flytta over på båt i år og enda mer skjer i løpet av neste år, når NOAH begynner å ta i bruk sjødroner fra Moss til Horten og deretter ut til Langøya. Ved et forbud mot tiltak på øya, vil ikke dette være mulig og trafikken vil fortsette gjennom byen.

Vi er opptatt av forutsigbarhet for næringslivet og å forholde oss til allerede vedtatte planer og rammebetingelser. Denne forutsigbarheten vil rokkes voldsomt ved dersom det nå blir flertall for et forbud mot tiltak. Det vil kunne få negative konsekvenser for hvordan næringslivet vil se på drift og nyetableringer i vår kommune.

Vi er opptatt av at Langøya skal tilbakeføres i henhold til planer og åpnes for befolkningen. Det har allerede kommet godt i gang og planen for videre tilbakeføring er lagt. Dersom det blir vedtak om forbud mot tiltak, vil ikke øya tilbakeføres med de kvalitetene vi har sett så langt.

Vi er også opptatt av at staten må finne et alternativ til Langøya etter 2030. Dette arbeidet har dessverre stått stille i de åtte årene H og Frp styrte landet, men det må gjenopptas med full styrke nå. Dette er et ufravikelig krav vi har til våre sentrale myndigheter.

Landet vårt, industrien og alle husholdningene trenger en trygg avfallshåndtering som sikrer miljøet på best måte.

Dessverre er det slik at per i dag finnes det ingen alternativer til Langøya.

Hvis vi stopper aktiviteten på Langøya nå, uten alternative løsninger, hvor skal vi gjøre av avfallet i mellomtiden.

Vi undres over hvordan de partiene lokalt som nå vil «stikke kjepper i hjulene for NOAH,» slik de selv har uttalt det, mener at avfallet skal håndteres dersom de får flertall for vedtaket sitt?

Hva er planen?

Skal avfallet lagres lokalt ved fabrikker og forbrenningsanlegg?

Skal det kjøres ut av landet og behandles etter en lavere standard enn vi gjør her til lands?

Hvilke land og lokalsamfunn skal dette dyttes over på?

Hvilke signaler tenker de at de sender til næringsdrivende og industri i kommunen vår når de vil «stikke kjepper i hjulene» for bedrifter som opererer helt i henhold til gjeldene og vedtatte planer og lovverk?

Eller kan det rett og slett tenkes at de ser en enkel mulighet for å hente noen stemmer lokalt mens de vet at staten ikke har alternativer og antakelig vil måtte overprøve et slikt vedtak?

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil stemme for kommunedirektørens innstilling i denne saken. Det innebærer drift frem til 2030, noe som er helt i tråd med et nylig fattet og enstemmig vedtak i kommunestyret vårt.

Det er også det eneste ansvarlige å gjøre når man ønsker å ta miljøet og klimaet på alvor, finne løsninger for gjenbruk av avfall fremfor deponering, bli kvitt trafikken gjennom byen og gi næringslivet vårt forutsigbarhet.