Aller først vil vi si tusen takk til NRK som har laget serien «Demenskoret!»

Dette må være i ypperste klasse av hva man kan lage av TV-program. Det er nært, trist, lærerikt og fylt av glede på samme tid. Vi har tørket mange tårer av både glede og sorg når vi har sett på serien.

«Demenskoret» setter også søkelyset på at vi som samfunn har for lite kunnskap om hva det vil si å leve med en demensdiagnose og hvilke enorme ressurser som fortsatt bor i de som får denne diagnosen.

Den viser oss viktigheten av å skape de gode øyeblikkene og de gode følelsene.

Den viser også hvor viktig det er at vi alle vet mer om dette, fordi vi lever i et fellesskap med hverandre. Dette er lærdom vi ønsker å sette skikkelig på dagsorden politisk i kommunen vår også.

Over 100.000 mennesker i Norge har i dag demens, og over 400.000 er nær pårørende til en med demens. Flere av disse bor i vår kommune. Mange blir godt ivaretatt i pleiesektoren vår, og de pårørende som ønsker det, gis tilbud om pårørendeskole for å få mer kunnskap.

Men det er også mange demente som er såpass velfungerende at de bor hjemme, og kanskje bare trenger litt tilrettelegging og positive aktiviteter for å ha gode dager. De møter vi gjerne på butikken, på bussen og på tur rundt i kommunen vår.

Dersom alle vi som møter de i hverdagen, hadde hatt litt mer kunnskap om diagnosen, vil kanskje dagene deres og møtene deres med oss bli enda bedre?

Vi vil derfor se på hva som skal til for at kommunen vår skal bli et «demensvennlig samfunn.» Det vil si å legge til rette for at kommunen og samfunnet skal bli mer demensvennlig gjennom informasjon og opplæring til ansatte i servicenæringen, altså de som jobber i butikker, kafeer, som bussjåfører, bibliotekansatte og mange, mange flere. Dette er viktig, for når mennesker med demens møter forståelse, respekt og støtte, kan de bli mer selvhjulpne og ha mulighet til å delta i nødvendige hverdagsaktiviteter.

Vi vil også se på om vi kan få til ordningen med «aktivitetsvenner.» En aktivitetsvenn er et tilbud som kobler en frivillig sammen med en person med demens. Sammen gjør de aktiviteter de begge liker. Gjennom tilbudet får mennesker med demens flere gode opplevelser i hverdagen.

Vi vet også at Nasjonalforeningen for Folkehelse står klare til å bistå oss med råd og veiledning for å få dette til.

Og tenk om vi hadde klart å starte et eget demenskor i vår kommune også? Det ville jo vært helt fantastisk og kunne gitt masse glede og fellesskap!

Ordfører har bestilt en sak om dette fra administrasjonen og vi ser veldig frem til å få den på bordet vårt, slik at kommunen vår kan bli enda bedre for alle sammen.