Ny vei mellom Sjøskogen og Kleivan: Har ikke også naturen en egenverdi?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Konsekvensene for naturen burde alene helle kaldt vann i blodet på utbyggingsvillige politikere, fastslår Espen Backe (MDG).

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I leserinnlegg i Jarlsberg Avis 28. mai argumenterer Jon Tunheim (Høyre) for hvorfor den prosjekterte kommunale veien mellom Sjøskogen og Kleivan er en lønnsom investering. Den økonomiske medaljen har imidlertid en mørk bakside, noe som også kommer klart fram av planbeskrivelsen levert av Asplan Viak på oppdrag fra Holmestrand kommune.

Den planlagte veien vil gå gjennom et landskapsområde med særpregete terrengformasjoner, hvor større deler av området består av lite påvirket og gammel løvskog med høy forekomst av rødlistede arter. Etter en samlet vurdering av naturkvaliteter målt opp mot hvor store varige endringer inngrepet vil medføre, konkluderer planbeskrivelsen med at det berørte området vil forringes i den grad at det innebærer en alvorlig miljøskade for naturmangfoldet.

Riktignok foreskrives avbøtende tiltak, men det slås samtidig fast at planlagt veitrasé «kommer i konflikt med de kartlagte naturlokalitetene og registreringer av rødlistearter» og videre at den vil «beslaglegge og fragmentere området som i dag består av verdifulle områder for naturmangfold».

Dette alene burde helle kaldt vann i blodet på utbyggingsvillige politikere. I tillegg kommer de negative følgene inngrepet vil få for landskapsprofilen, kulturminneverdier, turområder og jordbruk.

FNs naturpanel slår fast at menneskelig aktivitet truer eksistensen til én million arter. Og at den viktigste årsaken til at arter utryddes er arealendringer. Sammenliknet med de massive naturødeleggelsene som finner sted i andre land, kan dette veiprosjektet virke som et bagatellmessig inngrep. Problemstillingen er uansett den samme. For MDG er det grunnleggende uansvarlig å fortsette en politikk for økonomisk vekst når konsekvensene er utrydding av arter og forringelse av naturmangfoldet. 

Espen Backe

Miljøpartiet De Grønne

Holmestrand

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken