Derfor er motstanden mot tettbebyggelse på Solbergjordet overraskende

PARADOKS: Innleggsforfatter Håkon Fæste (innfelt) synes motstanden mot tettbebyggelse på Solbergjordet er overraskende, sett i lys av at mange også er motstandere av fortetting  samtidig som de fleste innser at Holmestrand bør vokse.

PARADOKS: Innleggsforfatter Håkon Fæste (innfelt) synes motstanden mot tettbebyggelse på Solbergjordet er overraskende, sett i lys av at mange også er motstandere av fortetting samtidig som de fleste innser at Holmestrand bør vokse. Foto:

Av

Hvis en er motstander av små leilighetsbygg på store eneboligtomter i sentrale strøk, må en iallfall gå inn for full utnyttelse av arealene på Solbergjordet, mener Håkon Fæste.

DEL

MeningerDe fleste mener, eller aksepterer, at befolkningen i Holmestrand kan og skal øke. Det vil si at det vil bli bygget nye boliger. Kommuneplanen åpner for at det kan skje ved utbygging av nye boligområder og ved fortetting i de eksisterende boligområdene. Moderne boligbygging krever at utbyggingen skjer langt tettere enn før. Ut fra en rekke grunner er det viktig at utbyggingen blant annet skjer nær sentrum der en slipper transport, eller har lett atkomst til kollektiv transport. En skal heller ikke bygge på arealer som burde vært utnyttet til framtidig matproduksjon – som Solbergjordet. Når en likevel bygger her, er det viktig at en utnytter arealene så godt som mulig – gjerne med en variert tett bebyggelse og signalbygg på 6–8 gjerne 10 etasjer. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) setter minstekrav til utnytting av arealene.

LES OGSÅ: Solbergjordet: Vedtaket ble gjort på feil grunnlag

RPBA setter ingen grenser for hvor tett og hvor høyt en kan bygge. Ingen har krav på utsikt. Likevel er utsikt en av godene en har ved å bo i Holmestrand. Få steder har en så mye skrånende terreng som gir svært mange utsikt. Panoramautsikt er bra, men en brutt utsikt er også fint. Det gjør at enda flere kan dele på utsikten som skapes. Dette har ligget til grunn ved utformingen av planene for Solbergjordet, mens eksempel fra Kleivbrottet viser eksempel på det motsatte.

Det er overraskende når en registrerer motstand mot tett bebyggelse på Solbergjordet samtidig med at en ikke vil ha fortetting i tettbebyggelsen. Da har en sagt nei til en vesentlig del av utbyggingen av Holmestrand. Hvis en er motstander av små leilighetsbygg på store eneboligtomter i sentrale strøk, må en iallfall gå inn for full utnyttelse av arealene på Solbergjordet.

LES OGSÅ: Se, et byggefelt bare for eneboliger (+)

Enhver er seg selv nærmest. Det er en svært menneskelig reaksjon. Når det kommer til utbygging av Holmestrand er det likevel de samfunnsmessige forholdene som må ligge til grunn for utnytting av arealene i framtida. Det er det de kommunale myndighetene må ta hensyn til.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags