Solbergjordet: Vedtaket ble gjort på feil grunnlag

NEDJUSTERT: De nye tegningene er basert på bestemmelser om mellom fire og fire og en halv boenheter per dekar på Solbergjordet.

NEDJUSTERT: De nye tegningene er basert på bestemmelser om mellom fire og fire og en halv boenheter per dekar på Solbergjordet. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Saksbehandlingsfeil gjør at den vedtatte planen legger opp til en utnyttelse på nesten det dobbelte av hva som er tillatt, forklarer Sommerro og Solberg Velforeninger i dette leserinnlegget.

DEL

MeningerBystyret har vedtatt en reguleringsplan for Solbergjordet som er i strid med fylkeskommunens «Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk», såkalt RPBA. Feilen i planbeskrivelsen er at man har inkludert offentlig grøntareal og offentlig vei som en del av bebyggelig areal. Dette medfører nesten en fordobling av antall boenheter og mennesker i området. RPBA stiller krav til utnyttelsesgrad av jordbruksareal med min. 4,0 – max. 4,5 boenheter per dekar. Dette utgjør min. 213 – max. 239 boenheter dersom man bruker den korrekte RPBA beregningen, hvor grøntareal og offentlig vei er trukket fra. Problemet er bare at bystyrets vedtak ikke tar hensyn til RPBA punkt 3.1.5., hvor det tydelig fremgår at grønnstruktur og offentlig vei skal holdes utenfor arealberegning. Feilen er påklaget og skal politisk behandles medio september.

Konsekvensene hvis denne feilen ikke tas til følge er at Sobergjordet vil få en befolkning på opptil 1100 personer. En riktig tolkning av RPBA vil gi ca. 650 personer. Feilen vil medføre enorm tilleggsbelastning for området. «Den som berøres, skal høres» Kommunens saksbehandling og høringsprosess har vært mangelfull. Ved endringer av prosjektet fra den mer beskjedne opprinnelige planen, til en utbygging med opptil 8 etasjer boligblokker, ble det ikke lagt ut ny høringsrunde. Det har dessuten vært mangelfulle innsynsmuligheter i planarbeidet hvor saksdokumentene ikke er tilstrekkelig offentliggjort. Det må også bemerkes at ved så omfattende planer bør hele nærområdet informeres.

LES OGSÅ: Sandlund: Derfor sa fylkesmannen ja til Solbergjordet-utbyggingen (+)

En så omfattende utbygging må grundig utredes. I gjeldende kommuneplan er en konsekvensutredning gjort på grunnlag av en utbygging på 3-4,5 boenheter per dekar. Men med bystyrets vedtak legges det opp til en utbygging på inntil 7,6 boenheter per dekar. Dette krever en mye mer omfattende analyse av konsekvenser. En utbygging av denne størrelsesorden vil dessuten medføre store investeringer knyttet offentlig vann og avløp. I planbeskrivelsen tar man høyde for at nye avløpsrør må legges helt ned til byen.

Men hvem skal betale for dette? Det er ikke lagt opp til at utbygger skal ta disse kostnadene. Det vil si at kommunen må ta disse kostnadene selv - som igjen belastes deg og meg. I tillegg vil en utbygging av denne størrelsesorden medfør helt andre krav til veinettet i området.

Hvis bystyret legger opp til en så omfattende utbygging vil hele området Sommerro/Solberg/Ramberg totalt endre karakter. En drabantby med høye boligblokker og 1100 mennesker plassert midt inne i et villaområde vil mildt sagt bli en merkelig konstruksjon. Området rundt vil bli mindre attraktivt og eneboligene i området vil helt sikkert tape seg i verdi. Er dette et moment bystyret tenker på når vedtak fattes?

LES OGSÅ: Da navneforslaget hans for denne plassen ble strøket, tok Ole affære (+)

Bystyret styrer byen i gal retning. En så sterk boligkonsentrasjon kan fort føre til et uheldig drabantbymiljø – noe som vil få konsekvenser for hele kommunen på mange områder. Her bør byens politikere lære av andre byers feilgrep. Det store spørsmålet er vel om det er behov for en så omfattende utbygging av Solbergjordet. Er det ikke bedre å få fart på de prosjektene som ligger i nærheten av skoler og som er nærmere byen og lokale sentra? En utbygging av Ekeberg, Grefsrud og langs Gurannveien må da være mye mer samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette vil dekke byens vekstbehov i lang tid fremover.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags