Det er alltid noen som mener de ikke blir hørt

ENGASJEMENT: Mange har engasjert seg i saken om bygging på Solbergjordet. Her forklarer Christina Berg (Ap, innfelt) hvilke vurderinger hun har gjort i saken.

ENGASJEMENT: Mange har engasjert seg i saken om bygging på Solbergjordet. Her forklarer Christina Berg (Ap, innfelt) hvilke vurderinger hun har gjort i saken. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Jeg mener vi har gitt og tatt i denne saken, skriver Ap-politiker Christina Berg om utbyggingsplanene for Solbergjordet.

DEL

MeningerI 2014 kom planen som vi på folkemunne kaller RPBA – Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk.

Dette er Vestfolds felles, forpliktende plan for langsiktig arealbruk fram til 2040. Så vi politikere kan ikke bare velge og vrake etter hjertet. Planen gir føringer for arealutviklingen i hele fylket, og skal legge til rette for vekst og utvikling innenfor bærekraftige rammer.

BAKGRUNN: Enstemmige i utvalget: Slik blir det trolig på Solbergjordet

Handler om kommunikasjon

Planen tar for seg en rekke områder innen arealplanlegging, befolkningsvekst, fortetting og fastlegger i hovedtrekk utbyggingsmønsteret i Vestfold med særlig fokus på by- og tettstedsutvikling og næringsutvikling.

Når det kommer til Solbergjordet har det lenge vært kjent at den har ligget i kommuneplanen i mange år og i arealplanen innen RPBA. Så dette kommer ikke overraskende på noen, men igjen handler det om kommunikasjon.

Siden det er jordvern og matjord som også er sakens kjerne er det sagt at det må bygges tett på slike steder, for å kompensere for matjorden. Saken ble utsatt til nå og endringer ble gjort fra å være over 7 boenheter pr. dekar til maks 4,5 enheter, dvs en reduksjon på over 30 prosent. Vi trodde skoen trykte der… og la trykk på utbygger.

Har vært snakk om helheten

I etterkant ser vi nok at det har vært snakk om helheten og hele prosessen, inkludert blokkene over 5 etasjer, som ikke var alternativ under førstegangsbehandlingen. Det fokuseres fra utbygger på at blokkene blir midtpunktet i områdebyggingen med torv, bevertning og diverse aktiviteter. Hva som er gjort administrativt og i hht. lovverket kan ikke vi politikere ta stilling til, men vi kan si noe om utbyggingen.

Det er også gitt føringer at alle mennesker skal få muligheter for å bosette seg i nye områder og Universell utforming (UU), eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep innen samfunnsplanlegging. Gjennom å bygge blokker med heis, ingen uteområder og tilrettelegge boliger vil alle ha en mulighet, inkludert eldre. Derfor velges ofte blokker fordi de gir avkastning på slike prosjekter, som gjerne er dyre og skal lønne seg for flere.

Som lokalpolitiker skal vi ta hensyn til både innbyggere og utbyggere og vi skal møte alle, enten eller, så er det noen som mener de ikke blir hørt og da handler det om balansegang. Jeg mener vi har gitt og tatt i denne saken og Solbergjordet ligger helt klart innenfor et fortettingsområde og vi skal være en samfunnsbygger for alle.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags