Gå til sidens hovedinnhold

Alle alternativ må vurderes

Artikkelen er over 2 år gammel

Eiendomsskatt må vurderes i den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg nå, argumenterer Grete Wold (SV) for i dette innlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På mandag så ga fylkesmannen oss politikere i Fellesnemda en økonomisk gjennomgang, vurdering og noen gode råd på veien videre i kommunesammenslåingen mellom Sande og Holmestrand. Og som omtalt i lokalavisen, det var ikke så positive tall som ble presentert oss. En økonomisk realitet vi må ta innover oss, og et ansvar vi som politikere må ta på høyeste alvor.

BAKGRUNN: Styrer mot store underskudd (+)

Det ble nevnt løftebrudd i den korte debatten i etterkant, og om det kan bli en realitet. Og i så fall hvilke løfter kan måtte bli vurdert. Ordføreren presiserte at han mener det finnes flere veier videre, og at man ikke nødvendigvis må bryte noen løfter til våre innbyggere, og det er godt å høre. 

Ingen politikere ønsker å bryte løfter, ingen politikere ønsker å kutte eller redusere på de tjenester man yter til kommunens innbyggere. Ofte er det også økonomisk uklokt å redusere tilbud og kvalitet, eller utsette nødvendige utgifter – de har en tendens til å bare bli enda dyrere i neste runde. Utrykket « å spare seg til fant» er fortsatt gyldig.

Fylkesmannen mener vi må forholde oss til tre alternativer, eller en kombinasjon av disse:

  • Vurdere å gjeninnføre eiendomskatt
  • Vurdere investeringene
  • eller redusere omfang/ kvalitet på tjenestene.

Og han rådet oss til å vurdere alle, noe vi i SV også mener er fornuftig – alle steiner må snus for å se på mulighetene nå. Og vi må vurdere alle konsekvenser av de valg vi nå tar, og vi må ta valg i felleskap basert på at vi snart er en kommune – og i samme båten.

LES OGSÅ: SV og Venstre gikk inn for eiendomsskatt (+)

SV er opptatt av at vi nå vurderer alle alternativer, og i det også eiendomskatten. Vi er klar over at de fleste, og største partiene har gått til valg på at man ikke skal innføre dette – men vi mener det på lik linje med de øvrige mulighetene må vurderes. Reduksjon av kvalitet på tjenester mener vi må være siste utvei, de som trenger oss mest må ikke være de som skal betale for denne situasjonen.

Nå må vi innenfor de økonomiske rammer vi har, eller kan skaffe oss, sammen finne løsninger som er best mulig for flest mulig. Vi må vurdere alle alternativer, og konsekvensene må komme tydelig frem for innbyggerne. Og det vi kan love fra SV sin side er at vi skal jobbe hardt for at løftet om fortsatt gode tjenester til alle i innbyggerne i vår nye kommune skal innfris.

Heldigvis er det flere muligheter, og det er vilje til å ta politisk tak for å få til dette – så vi er klare for oppgaven med å skape en enda bedre kommune sammen. Nå er det praktisk lokalpolitikk, og ikke partiprogrammene som må styre prosessen.

Kommentarer til denne saken