Plattform uten omsorg?

Hvor er omsorgen i Ap/Sp sin poltiske plattform etterspør Vogt.

Hvor er omsorgen i Ap/Sp sin poltiske plattform etterspør Vogt. Foto:

Av

Det er alltid spennende når et flertall legger frem sin lokale «regjeringserklæring» for ny kommune.

DEL

LeserbrevDeler av AP/Sp sin plattform er lite kontroversiell, og noe de fleste kan være med på. Mye kunne også FrP være med på, slik som nei til boligutbygging på dyrket mark, og det som står i avtalen om klima og frivillighet. Slik sett er det her en del positivt.

Det er dog en del som umiddelbart springer meg i øynene. Det ene er at det ikke er et eneste ord om hvordan man skal klare investeringer mv. uten eiendomsskatt. Men det som bekymrer vel som mye, er hva det ikke står noe om. I politiske avtaler er det nettopp det man ikke vil uttale seg om i plattform, som er viktig. Hva er man ikke enige om?

For eksempel er det ikke et eneste ord i plattformen om hvordan eldreomsorgen skal bli i den nye kommunen Det står litt om de ansatte, men ikke hvordan selve tjenesten skal bli. Skal AP/SP, som de foreslo før valget, kutte i tjenester, herunder omsorg? Vil de «spesialisere» og sende de eldre rundt i hele nye kommunen, dersom man trenger en fast omsorgsplass, eller rehabilitering? Det som vi i FrP spesielt mener et trist, er at Borgerstyrt Personlig Assistanse (BPA,) ikke er ofret en milliliter blekk i plattformen til Ap/Sp. Dette er kanskje en av FrPs viktigste saker, og det var i valgkampen også en av de mest omtalte og hete sakene. Plattformen gir altså ingen avklaring. Det kan da synes som FrP muligens igjen må opp på barrikadene for å kjempe for en Valgfri verdig og romslig BPA-ordning, for personer med nedsatt funksjonsevne.

På skole står det noe om skolekretser og bygg. Men hvor har det blitt av det som er viktigst, nemlig innholdet i skolene? Hvor er satsing på gode lærere og tidlig innsats? Hva med lærertetthet som har vært diskutert? Hvor vil de med skolen i den nye kommunen? Vi i FrP etterlyser spesielt søkelys på utfordringer knyttet til trygge skoleveier i hele den nye kommunen. Har de tenkt på trygge skoleveier for barna? Heller ikke tiltak mot mobbing som FrP har løftet frem er ofret en tanke i avtalen. Vil de følge opp noen av FrPs forlag med blant annet mobbeombud i nye kommunen, og nullvisjon for mobbing?

Noe som er bra, er at man sier at det ikke skal være eiendomsskatt i nye kommunen. Det viktige er imidlertid at man fører en økonomisk politikk som sørger for at økonomien bærer seg uten eiendomsskatt, ikke bare i 4 år, men også på lang sikt. Det er (selv om det er totalt uansvarlig) mulig å tømme fond og kontoer, og unngå eiendomsskatt denne perioden. Da er den økonomiske situasjonen imidlertid enda mer alvorlig om 4 eller 6 år. Vil de sørge for en økonomi som bærer seg uten eiendomsskatt også på sikt? Hva blir forøvrig resultatet etter eventuelle forhandlinger i budsjetter med SV som vil ha eiendomsskatt? Hva vil de eventuelt kutte i?

Oppsummeringsvis så synes det som en Plattform som har søkelys på varme når det gjelder og klima, men ikke når det gjelder eldre, eller mennesker med nedsatt funksjonsevne. De er ikke nevnt i det heletatt. Heller ikke trygg skolevei for barn, eller mobbing i skolen, har vært hett nok tema for AP/SP i forhandlingene om plattform ser vi.

Vi i FrP vil ved budsjettene fremover jobbe blant annet for de punktene som AP/SP her ikke har prioritert blekk på. Nemlig BPA, innhold i omsorgen, og innholdet i skolene. En ting er sikkert. Det blir spennende 4 år fremover. FrP ønsker fremover være konstruktive i opposisjon, og bidra til at vi får en kommune med en varm og god omsorg, for både gamle og unge.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags