Andelen ufrivillig deltid er altfor høy i Vestfold-kommunene

Av

SV vil ta grep for å sikre at flere blir tilbudt heltidsjobb i kommunale stillinger, skriver Arne Nævra og Grete Wold i dette leserinnlegget.

DEL

LeserbrevVestfold er ikke noe unntak når det gjelder uønsket deltid, dvs. de ansatte som egentlig ønsker seg full tid, men ikke får det. Det er ikke minst innen helse- pleie- og omsorgssektoren (HPO) at problemet med ufrivillig deltid er størst. 

For turnusansatte i HPO-sektoren i Vestfold, er det kun 19,2 prosent heltidsansatte. I Vestfold-kommunene er det altfor høy andel ufrivillig deltid. Det vil SV sette på agendaen i kommunevalget til høsten. Vi snakker ikke om dem som av forskjellige grunner ønsker å jobbe deltid, men altså de som ikke blir tilbudt hele stillinger selv om de ønsker det.

En av de virkelig store synderne i hele landet er kommunesektoren, som drar snittet i feil retning. Halvdelen av alle ansatte i kommunesektoren er deltidsansatte. I kommunal helse, pleie og omsorg er det nærmere to av tre ansatte. Hele og faste stillinger må være normen for å få et skikkelig arbeidsliv, og for å sørge for at de ansatte i kommunene kan gjøre den best mulige jobben og gi god kvalitet til dem som pleies.

Torsdag denne uken stemmer Stortinget over tre forslag fra SV om å styrke retten til heltid. De kan være en viktig del av arbeidet for å få ned andelen deltid. Men det aller viktigste her kan ikke gjøres fra Stortinget. Erfaringene fra kommunestyrer rundt omkring i landet er at det er tung materie å snu utviklingen. Det krever tid og det krever politikere som fokuserer på dette og satser på det. Det er sånn man bygger en heltidskultur. Derfor vil dette være en sak SV kommer til å løfte høyt i kommunevalgkampen til høsten.

Andelen heltid innenfor kommunale stillinger på pleie- og omsorgssektoren varierer mye innen fylket. Ytterpunktene finner vi i Lardal, som har lavest andel heltid med 17,2%, mens best ut kommer Nøtterøy med 36,6% heltidsansatte. Bykommunene ligger på rundt 30% heltidsansatte. For fylket som helhet er det altså bare en av fem som jobber heltid i turnusstillinger innen Helse, pleie og omsorg. Vi mistenker at mange av dem i deltidsstillinger ikke er blitt tilbudt hele stillinger. Det er viktig å se på både hva som gjøres riktig og hva som gjøres galt.

SV krever at kommuneøkonomien bør styrkes slik at det blir nok stillinger til at presset blir mindre på hver enkelt ansatt. SV bevilger 4,6 milliarder mer enn regjeringen til kommunene i sitt alternative budsjett. SV satte av 300 millioner til økt bemanning og arbeid med heltidsansettelser i kommunene. SV fremmer forslag i Stortinget om å «styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven» som behandles nå i januar.

Dette er noe som berører mange, og som får store konsekvenser for mange familier. Så dette må vi ta grep for å endre, og det haster.

Arne Nævra og Grete Wold

Stortingsrepresentant og kommunestyrerepresentant SV

Holmestrand

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags